Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Έχετε όνειρα, προκλήσεις, αλλά και κάποια ανασφάλεια. Το γνωρίζουμε, γιατί είμαστε δίπλα σας σας σε κάθε διαδικασία που αφορά στην έναρξη της επιχείρησής σας, ώστε να πετύχετε την καλύτερη, πιο άμεση αρχή και ώθηση για δυνατή συνέχεια.

Προσφέρουμε:

 1. Σύνταξη εταιρικού καταστατικού και αντιγράφων
 2. Συμπλήρωση όλων των εντύπων ΥΜΣ – ΓΕΜΗ για την έναρξη
 3. Εγγραφή στο επιμελητήριο
 4. Έκδοση πιστοποιητικών ΓΕΜΗ
 5. Συμπλήρωση των εντύπων Μητρώου
 6. Λήψη κωδικών taxis
 7. Λήψη κωδικών ΓΕΜΗ
 8. Διαδικασία απογραφής εργοδότη και λήψη κωδικών ΙΚΑ
 9. Λήψη κωδικών ΣΕΠΕ
 10. Δημιουργία φυσικού & ψηφιακού φορολογικού φακέλου για την έδρα της επιχείρησης με όλα τα Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας
 11. Δημιουργία φυσικού & ψηφιακού φακέλου για ΤΡΑΠΕΖΑ για δημιουργία όψεως της εταιρείας
 12. Δημιουργία φυσικού φακέλου εταιρείας σε Δ.Ο.Υ.
 13. Εγγραφή εταίρων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΕΦΚΑ

Υπευθυνότητα

Αμεσότητα

Αποτελεσματικότητα

Σε τι διαφέρουμε

Ενδιαφερόμαστε

Κάθε πελάτης είναι εξίσου σημαντικός για εμάς. 

Ακούμε

Ακούμε το πρόβλημά σας και προσφέρουμε λύσεις ραμμένες στα μέτρα σας.

Επιλύουμε

Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Το γραφείο μας φροντίζει να βρει τη σωστή λύση, για εσάς.