Γνωρίστε μας

Η ομάδα μας αποτελείται από αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό,
βάσει αντικειμενικών προσόντων (πτυχιούχοι Οικονομικών Πανεπιστημίων) και εμπειρίας.

 

Η σωστή οργάνωση και τα πρότυπα κριτήρια της εργασίας μας
αποτελούν σταθερές βάσεις μας, ώστε να εξασφαλίσουμε
το υψηλό ποιοτικό αποτέλεσμα που απαιτείται σε κάθε συνεργασία μας.

Υπευθυνότητα

∆εν σταματάμε να ενημερωνόμαστε
για τα τρέχοντα νέα και να εξελίσσουμε
τις υπηρεσίες αντίστοιχα.

Γιατί εμάς

Ειδοποιός διαφορά μας στη στενή συνεργασία
μας μαζί σας είναι ότι μπορούμε να σας
εγγυηθούμε υπευθυνότητα, αμεσότητα,
αποτελεσματικότητα.

Ειδοποιός διαφορά μας στη στενή συνεργασία μας
μαζί σας είναι ότι μπορούμε να σας εγγυηθούμε
υπευθυνότητα, αμεσότητα, αποτελεσματικότητα.

To πελατολόγιό μας αποτελείται από πολλούς και
διαφορετικούς κλάδους επιχειρηματικότητας.
Γνωρίζουμε καλά πόσο ξεχωριστές είναι οι ανάγκες
του κάθε κλάδου και γι’ αυτό αντεπεξερχόμαστε
με επιτυχία στις διαφορετικές απαιτήσεις της δικής
σας επιχείρησης.

Δεν σταματάμε να ενημερωνόμαστε για τα τρέχοντα
νέα και να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες αντίστοιχα:

 

Check_mark-2

Διαθέτουμε όλα τα σύγχρονα λογιστικά προγράμματα
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας: Μισθοδοσία /
Λογιστική ∆ιαχείριση / Γενική Λογιστική Φόρων, για
τα βιβλία Β & Γ κατηγορίας, με σκοπό την αυτόματη
συμπλήρωση και αποστολή δηλώσεων μέσω Internet
(ΑΠΔ, περιοδική δήλωση ΦΠΑ, Εντύπων Ε1, Ε2, Ε3,Ε9,
Ν, VIES κ.λπ.) μέσα από τις εφαρμογές.

Check_mark-2

Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την
εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης.

Check_mark-2

Έλεγχος τήρησης Προβλεπόμενων Λογιστικών Βιβλίων,
σύμφωνα με τα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας